skip to Main Content
10402943 664077660329642 4555897851304879224 N (Copy)

Ενημέρωση για την πορεία των μελετών του Θολωτού τάφου Τζαννάτων

Μετά από την πρόσφατη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η αξιότιμη Περιφερειάρχης των Ιονίων Νήσων κυρία Ρόδη Κράτσα στα ΜΜΕ των νησιών μας, όπου εκεί διαφάνηκε η ανάγκη της ενημέρωσης για την πορεία των μελετών που αφορούν την στερέωση προστασία και ανάδειξη του μνημειώδους θολωτού τάφου των Τζαννάτων, σας θέτουμε υπόψη σας ένα πολύ σύντομο οδοιπορικό των σχετικών μελετών καθώς και τους αποδέκτες τους.

Επειδή ακούστηκε ότι η Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων δεν κατέχει τον φάκελλο των μελετών θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι εμείς δεν είμαστε ο φορέας που είχε ή έχει την θεσμική ευθύνη για την αποστολή των σχετικών μελετών. Η αποστολή των μελετών γίνεται μέσω των αρμόδιων φορέων που στην προκειμένη περίπτωση είναι η εδώ Αρχαιολογική Υπηρεσία (ΕΦΑ Κεφαλληνίας και Ιθάκης).

Επισήμως η ΠΙΝ θα πρέπει να παραλάβει τον φάκελο των μελετών (εάν δεν τον έχει ήδη παραλάβει) από την ΕΦΑ Κεφαλληνίας και Ιθάκης η οποία οφείλει να τον αποστείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΠΙΝ μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και προφανώς προς την διαχειριστική αρχή από την ημερομηνία προκήρυξης του μέτρου .

Υπόψη η ΕΦΑ Κεφαλληνίας κατά το παρελθόν είχε αποστείλει προς την Περιφέρεια των Ιονίων νήσων μια άλλη μελέτη και επιχείρησε να εντάξει το έργο όταν ήταν Έφορος Αρχαιοτήτων η κυρία Ολυμπία Βικάτου. Η συγκεκριμένη μελέτη παρά το γεγονός ότι πήρε έστω και προσωρινά το πράσινο φως από Υπουργείο Πολιτισμού επειδή όμως καμία σχέση δεν είχε με την εγκεκριμένη μελέτη από το ΚΑΣ απερρίφθη κατά την αξιολόγηση τον προτάσεων τον Οκτώβριο του 2017.

Επειδή ενδεχομένως θα υποβληθεί εκ νέου από την ΕΦΑ Κεφαλληνίας και Ιθάκης, εάν δεν έχει ήδη υποβληθεί, ο σχετικός φάκελλος για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ της ΠΙΝ και επειδή θα αξιολογηθεί ξανά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΠΙΝ προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια να ενεργοποιήσουμε κάθε αρμόδιο φορέα να κάνει όσα όφειλε να κάνει που προέβλεπε η μελέτη για την προστασία και την ανάδειξη αυτού του μνημείου και προφανώς για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις προκειμένου να μπορέσει να ενταχθεί το έργο χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους ή στην χειρότερη των περιπτώσεων να αποφύγουμε την απένταξή του από το τρέχον ΕΣΠΑ, κάτι που θα ήταν καταστροφικό τόσο για το μνημείο όσο και για την αναπτυξιακή προοπτική της Ν.Α Κεφαλληνίας .

ΟΙ μελέτες αρχικά ως προκαταρκτικές και μέχρι να εξελιχθούν στην πορεία τους ως οριστικές στηρίχθηκαν από εμάς (Εταιρεία Μελετών Προϊστορικής Κεφαλληνίας) και πάντοτε με την σύμφωνη γνώμη της αρχαιολογικής υπηρεσίας (βλέπε σχετικό έγγραφο). Ακολούθως με την ευθύνη της εδώ αρχαιολογικής Υπηρεσίας οι μελέτες πήγαιναν για έλεγχο και τυχόν διορθώσεις στις αρμόδιες τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ). Εκεί οι μελετητές ήταν υποχρεωμένοι σε συνεργασία με τις τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού να διορθώσουν τις όποιες αλλαγές ζητούσαν τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου όπως το ΚΑΣ και η ΔΙΠΚΑ.

Μετά από τις σχετικές αλλαγές, διορθώσεις και συμπληρώσεις οι μελέτες αυτές την 21- Μαρτίου του 2019 απέκτησαν την τελική τους μορφή και μαζί με τα τεύχη δημοπράτησης κατέληξαν τόσο σε έντυπη μορφή όσο και ηλεκτρονική (αλλά και σε περιβάλλον AUTOCAD) σε εμάς, στο Υπουργείο αλλά και στην εδώ αρχαιολογική Υπηρεσία ( βλέπε σχετικό έγγραφο με αυτήν την ημερομηνία όπου υπάρχει η διεύθυνση της efakef@culture.gr).

Η συγκεκριμένη Υπηρεσία έχει πλέον την πλήρη σειρά των μελετών και των εγκρίσεων σε όλες της τις φάσεις προκειμένου να τις καταθέσει ως αρμόδια αρχή στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων (μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού) με την προκήρυξη του μέτρου.

Στην πράξη τώρα:

Το έργο της στερέωσης, προστασίας και της ανάδειξης του θολωτού τάφου των Τζαννάτων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ) χρειαζόταν το ποσό του 1.000.000 Ευρώ

Το Υπουργείο Πολιτισμού έχοντας τις μελέτες αυτές στην διάθεσή του έδωσε την προέγκριση για το έργο αυτό να ενταχθεί στα έργα που θα χρηματοδοτούσε η ΠΙΝ με τον συνολικό προϋπολογισμό, δηλαδή το 1.000.000 Ευρώ σύμφωνα με την σχετική του απόφασή ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΠΕΠ ΙΝ 14-20/224 – 20.02. 2019 (βλέπε έγγραφο περιφερειάρχη κυρίου Θεόδωρου Γαλιατσάτου Κέρκυρα 20/08/2019 Αρθμ. Πρωτ. οικ. 387/72000)

Παραδόξως και χωρίς να ξέρει κανείς μας τίποτα ο σημερινός Έφορος αρχαιοτήτων προκειμένου να μην συμπεριλάβει ως φαίνεται όσες δράσεις συμπεριλαμβάνονταν στο τμήμα της υπό απαλλοτρίωση έκτασης της Μονής Άτρου (επειδή για άγνωστους σε εμάς λόγους δεν προχώρησε παράλληλα ως όφειλε με την πράξη απαλλοτρίωσης του κτήματος αδελφών Μηλιαρέση και στην πράξη απαλλοτρίωσης του συγκεκριμένου όμορου αγροτεμαχίου) απέστειλε νέα πρόταση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Πο για την ένταξη του μνημείου με μειωμένο όμως προϋπολογισμό.

Λόγω αυτής της επιλογής του ήταν αδύνατον πλέον να κατασκευαστεί το αρχαιολογικό φυλάκιο – αναψυκτήριο – WC καθώς οι χώροι στάθμευσης, οι πεζοπορικές διαδρομές και ράμπες για τα ΑΜΕΑ που σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη από το ΚΑΣ ήταν απαιτητά. (βλέπε σχετικές πινακίδες μελέτης)

Εκεί παραδόξως και για ακατανόητους λόγους δεν συμπεριέλαβε και την κατασκευή της νέας θόλου του μνημείου που βρίσκεται όμως στο υπό απαλλοτρίωση κτήμα των αδελφών Μηλιαρέση και όχι στο μοναστηριακό τμήμα !!!

Η συγκεκριμένη Θόλος ήταν όμως η πλέον αναγκαία κατασκευή που θα προστάτευε το μνημείο από τις καιρικές συνθήκες και θα το καθιστούσε άμεσα προσβάσιμο στους χιλιάδες επισκέπτες που καταφθάνουν εκεί. (βλέπε σχετικές πινακίδες μελέτης)

Το Υπουργείο πολιτισμού ύστερα από την νέα πρόταση που Προϊσταμένου της εδώ αρχαιολογικής Υπηρεσίας έδωσε εκ νέου την προέγκριση για το έργο αυτό για να ενταχθεί στα έργα που θα χρηματοδοτούσε η ΠΙΝ με μειωμένο όμως αυτήν την φορά προϋπολογισμό δηλαδή με 428. 441 Ευρώ σύμφωνα με την νεότερη σχετική του απόφασή ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΠΕΠ ΙΝ 14-20/901 – 05.07. 2019 (βλέπε έγγραφο περιφερειάρχη κυρίου Θεόδωρου Γαλιατσάτου Κέρκυρα 20/08/2019 Αρθμ. Πρωτ. οικ. 387/72000).

Η εκτός τόπου και χρόνου ενέργεια του Εφόρου στην πραγματικότητα καταστρατηγεί το περιεχόμενο και την φιλοσοφία αυτής της μελέτης, την ακυρώνει στο μεγαλύτερό της μέρος και προφανώς δεν έχει καμία σχέση με την συνολική μελέτη όπως ακριβώς έχει εγκριθεί από το ΚΑΣ θέτοντας έτσι σε σοβαρό κίνδυνο το μνημείο και την προοπτική του.(βλέπε σχετικό έγγραφο τ. Περιφερειάρχη κυρίου Θεόδωρου Γαλιατσάτου).

Μετά από αυτά και ύστερα από το σχετικό έγγραφο του τότε Περιφερειάρχη των Ιονίων νήσων κυρίου Θεόδωρου Γαλιατσάτου ο οποίος προς τιμήν του και κάνοντας το καθήκον του καλούσε όλες τις Υπηρεσίες να επανέλθουν στην αρχική ένταξη του μνημείου με τον συνολικό του προϋπολογισμό και ιδιαιτέρως προς την ΕΦΑ Κεφαλληνίας για να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τις απαλλοτριώσεις των όμορων εκτάσεων και να τον ενημερώσει για τις ενέργειές της, ξεκίνησε ένας μαραθώνιος από όλους τους φορείς της Κεφαλληνίας με συνελεύσεις κινητοποιήσεις, ψηφίσματα και παραστάσεις σε κάθε αρμόδιο προκειμένου να σωθεί και να αναδειχθεί το μνημείο σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του ΚΑΣ . (Βλέπε σχετικά ψηφίσματα επιστολές και έγγραφα).

Αυτά προς το παρόν και είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη ενημέρωση

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Μάκης Μεταξάς

Πρόεδρος της Εταιρείας Μελετών Προϊστορικής Κεφαλληνίας

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top