skip to Main Content
ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (Copy)

Εισήγηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για την επισκευή του Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου

Το σκάνδαλο της επισκευής του Μαντζαβινάτειου πρέπει να πάρει τέλος!!!

H μέχρι σήμερα περιπέτεια της επισκευής του Μαντζαβινάτειου αποτελεί σκάνδαλο, πρόκληση και προσβολή για το λαό της Παλικής. Αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της χρεοκοπίας της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων και τοπικών αρχών, αφού στην συστηματική απαξίωσή του όσο αφορά την μη επάνδρωσή του με το απαραίτητο ιατρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, προστίθεται και η αυτή της  μη ολοκλήρωσης της στατικής  ενίσχυσης  του από  φθορές στον φέροντα οργανισμό του λόγω παλαιότητας και λόγω της σεισμικής δράσης το 2014.   

Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους…

Στις 4/2/2014 με την υπ΄αριθ 42/2014 απόφαση της  Περιφέρειας Αττικής στα πλαίσια της αλληλεγγύης της για την αποκατάσταση των ζημιών στην Παλική από τους σεισμούς, ενέκρινε το ποσό των 5 εκατ. ευρώ «…για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών και επισκευές…». Επί τρία ολόκληρα χρόνια και με θητεία δύο κυβερνήσεων ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ δεν αξιοποιήθηκε αυτή η χρηματοδότηση με το πρόσχημα της  μη ύπαρξης σχετικής  νομοθετικής ρύθμισης. Μετά τις δυναμικές παρεμβάσεις του Λαϊκού κινήματος (ΕΚΚΙ-επιτροπή αγώνα  φορέων),  τον Μάρτιο του 2017 ψηφίστηκε επιτέλους από τη Βουλή η παραπάνω ρύθμιση, και  η Περιφέρεια Αττικής μετά από πρόταση της Π.Ι.Ν. αποφάσισε μεταξύ άλλων και την διάθεση του ποσού των 1.650.000 ευρώ από το συνολικό ποσό των 5 εκατ. ευρώ για την Αποκατάσταση – βελτίωση Μαντζαβινάτειου νοσοκομείου. Από εκεί και μετά αρχίζει η περιπέτεια-οδύσσεια της  επισκευής του Μαντζαβινάτειου που τελειωμό δεν έχει.  Συγκεκριμένα:

 • Αφού πέρασαν άλλα δύο ακόμη χρόνια κωλυσιεργίας, τελικά τον Φεβρουάριο του 2019, η εταιρεία P&C DEVELOPMENT S.A., με μειοδοτικό διαγωνισμό αναδείχτηκε  ανάδοχος  του  έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ  Ν.»,  υπογράφοντας τη σύμβαση κατασκευής.
 • Στην συνέχεια αφού η συγκεκριμένη εταιρεία εγκατέστησε κάποια μηχανήματα έργου και έφερε στο χώρο τον οπλισμό των τσιμεντοπασσάλων  (βρίσκονται ακόμη εκεί), το έργο πριν  καν ξεκινήσει εγκαταλείφτηκε από τον εργολάβο, κάτι που 4 μήνες μετά (τον Ιούνιο του 2019) ανάγκασε, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ) της ΠΙΝ να  τον κηρύξει  έκπτωτο.
 • Αντιδρώντας η εταιρεία έκανε ένσταση κατά της παραπάνω απόφασης της ΔΤΕ, όπου ο κ. Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, με την  ΑΤΝΣΥ/οικ.353/16 Δεκεμβρίου 2019 απόφασή του την κάνει δεκτή (!). Αποτέλεσμα της παραπάνω απόφασης του Υπουργού υπήρξε η άμεση και για δεύτερη φορά κινητοποίηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που ένα μήνα μετά (στις  20-1-2020) εγκρίνει ξανά το χρονοδιάγραμμα εργασιών δίνοντας την ζητούμενη εντολή έναρξης εργασιών.
 • Συνεχίζοντας όμως ο ανάδοχος την παρελκυστική του τακτική δεν προέβηκε για δεύτερη φορά σε έναρξη εργασιών, προφασιζόμενος διάφορες δικαιολογίες, κάτι που ανάγκασε την  Διευθύνουσα Υπηρεσία να του αποστείλει ειδική πρόσκληση για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών ή ενεργειών. Για δεύτερη φορά και ένα χρόνο μετά από την ανάδειξή του ως αναδόχου του έργου (στις 28-2-2020 αλλά και στις 10-3-2020), ο συγκεκριμένος εργολάβος  υποβάλει ξανά  ενστάσεις κατά των πράξεων αυτών της υπηρεσίας, ζητώντας να θεωρηθεί η Σύμβαση διαλυμένη!!!
 • Επειδή ο κ. Υπουργός Υποδομών με την υπ’ αρ. πρωτ.13887/23-12-2020 δεν έκανε αποδεκτή την παραπάνω δεύτερη ένσταση του αναδόχου και επειδή λόγω αυτού η Διευθύνουσα Υπηρεσία  θεώρησε ότι η Σύμβαση του έργου παραμένει ενεργή, αλλά και με δεδομένο ότι ο ανάδοχος δεν έχει συμμορφωθεί  με την ειδική πρόσκληση,  τον κήρυξε για δεύτερη φορά έκπτωτο!!!
 • Ο ανάδοχος στην συνέχεια υποβάλλει τρίτη ένσταση κατά της 2ης απόφασης έκπτωσης, την οποία  ο κ. Υπουργός την έκανε αποδεκτή τον Δεκέμβριο του 2020, πράγμα που σημαίνει ότι  η Σύμβαση του έργου είναι ενεργή και ο ανάδοχος οφείλει να συνεχίσει το έργο (!!!)…
 • Πρόσφατα στις 9 Μαρτίου  2021 στην οικονομική επιτροπή της ΠΙΝ ψηφίστηκε ομόφωνα η εισήγηση της Διευθύνουσας  Υπηρεσίας όπου πρότεινε την «…απόρριψη της αίτησης διάλυσης του αναδόχου, (η οποία φέρει λανθασμένη ημ/νία σύνταξης 24-7-2018 και η οποία επεδόθη στις 25-2-2021 στην Δ/νουσα Υπηρεσία) και την ενεργοποίηση της διαδικασίας του άρθρου 160 του Ν.4412/2016  περί έκπτωσης  της αναδόχου εταιρείας  P&C DEVELOPMENT S.A..». Και η ιστορία συνεχίζεται….

Το παραπάνω ιστορικό και η κωλυσιεργία, εκτός του ότι εξοργίζει, αποκαλύπτει τις πολιτικές ευθύνες των κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, που για 7 ολόκληρα χρόνια μετά τους σεισμούς του 2014, ένα τόσο σημαντικό έργο για την περιοχή της Παλικής συνυφασμένο  άμεσα με  την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, παρότι υπάρχει χρηματοδότηση και μελέτη, παραμένει  στάσιμο. Διαφαίνεται επίσης μια προσπάθεια να φορτωθεί η διάλυση  της σύμβασης στον φορέα κατασκευής και του κυρίου του έργου, και όχι στην υπαιτιότητα του εργολάβου, όπως αποδεικνύουν τα υπηρεσιακά έγγραφα για ευνόητους λόγους!!! ( Σε αυτήν την περίπτωση καταβάλλεται στον ανάδοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και η αξία των υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων, καθώς και αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος!!!)

Η παραπάνω κατάσταση επιβάλλει στο λαό της Παλικής και στους φορείς του επαγρύπνηση. Επιβάλλει επίσης να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, αφού οι ίδιες στρατηγικά δυνάμεις και κυβερνήσεις χρόνια τώρα στα πλαίσια της Ε.Ε., συστηματικά και βήμα-βήμα,  επιδίωξαν την παραπέρα υποβάθμιση του Μαντζαβινάτειου, δίνοντας χώρο στην ιδιωτική υγεία. Και αυτή η υποβάθμιση σήμερα, περνάει και μέσα  από την κτιριακή εγκατάλειψη του Μαντζαβινάτειου.

 Η Δημ. Αρχή στο Δήμο Ληξουρίου μετά την υποκριτική και προσχηματική συμμετοχή  της στον αγώνα του Λαού της Παλικής για την στήριξη του Μαντζαβινάτειου, έχει «αναβαθμίσει» το ρόλο της ως απλού και εκ του μακρόθεν θεατή στις εξελίξεις γύρω από αυτό. Έχει ενσωματωθεί πλήρως στις κυβερνητικές επιλογές και χειρισμούς που κάθε μέρα το υποβαθμίζουν μαζί με όλες τις άλλες υποδομές υγείας στο νομό (ΓΝ.Νοσοκομείο- Κ.Υ.)

Ως Λαϊκή Συσπείρωση καλούμε όλους τους υπεύθυνους αλλά και το Δ.Σ. να πάρουν θέση.

 • Να επισκευαστεί και να θωρακιστεί άμεσα κτιριακά το Μαντζαβινάτειο και να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου Αποκατάστασής του  είτε με τον συγκεκριμένο είτε με άλλον εργολάβο. Να σταματήσουν τα εργολαβικά παιχνίδια με την ανοχή της κυβέρνησης και των τοπικών Αρχών.
 • Να στελεχωθούν και τα δύο νοσοκομεία του νομού (Μαντζαβινάτειο και ΓΝΝ Αργοστολίου), με όλες τις ειδικότητες γιατρών, να εξοπλιστούν με όλα τα απαραίτητα διαγνωστικά εργαστήρια, με λειτουργία όλων των τμημάτων και δομών (ΜΕΘ, Ψυχιατρική, ΕΚΑΒ). Άμεσα στο Μαντζαβινάτειο να προσληφθούν τρεις παθολόγοι ώστε να επαναλειτουργήσει η Παθολογική Κλινική ως πρώτο βήμα και η μία από αυτές διευθυντή παθολόγου.
 •  Να λειτουργήσουν σταθερά τα Αγροτικά Ιατρεία στο δήμο μας.
 •   Να επανέλθει η οργανικότητά του στην προ του 2012 κατάσταση.

ΛΗΞΟΥΡΙ  ΜΑΡΤΗΣ 2021                                               Η Λαϊκή Συσπείρωση

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top