skip to Main Content
Thumb

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

papanastasatos-4

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη 11η τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις  6  Ιουλίου 2016   ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  18.30   προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω  θέματα της ημερησίας διάταξης:

1.    Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ. Παπαναστασάτος

2.    Ανανέωση (παράταση) σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και του ΔΗΜΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

3.    Έγκριση  της αριθμ. 171/2016  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός τελών εμποροπανηγύρεων Δήμου Κεφ/νιάς»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

4.    Έγκριση  της αριθμ. 109/2016  απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Κ.Ι. Α.Ε.  με θέμα: «Τροποποίηση αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016»

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.Δ.Α.Κ.Ι. κ. Δ. Κοκκόσης

5.    Έγκριση  της αριθμ. 113/2016  απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Κ.Ι. Α.Ε.  με θέμα: «Τροποποίηση αναμόρφωση πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2016»

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.Δ.Α.Κ.Ι. κ. Δ. Κοκκόσης

6.     Έγκριση της αριθμ. 53/2016 απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) με θέμα: «Προσωρινός επανακαθορισμός προς διάθεση παραχωρούμενου χώρου για χρήση ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου».

ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Ματιάτος

 

7.    Καταγγελία μίσθωσης δημοτικού ακινήτου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

8.    Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

9.    Έγκριση  της αριθμ. 179/2016  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

10.Έγκριση δαπανών

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

11.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εκδήλωση της Ένωσης Καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

12.Έγκριση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Υποβολή Πρότασης για ίδρυση Ειδικού Γυμνασίου με έδρα την πόλη του Αργοστολίου.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής  κ. Γ. Κατσιβέλης

13.Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π. με την ιδιότητα του Δημότη.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π. κ. Μ. Γάκης

14.Έγκριση 5ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών που περιλαμβάνει το 3ο Πρωτόκολλο Νέων Τιμών του έργου: ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, έργο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΗ»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

15.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατεδάφιση κτιρίων ή τμημάτων αυτών στο Δήμο Κεφ/νιάς – Β΄ Φάση»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

16.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατεδάφιση κτιρίων ή τμημάτων αυτών στο Δήμο Κεφ/νιάς – Δ΄ Φάση»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

17.Έγκριση τροποποιημένου προϋπολογισμού λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. της μελέτης: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΔΕΙΛΗΝΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

18.Διακοπή εργασιών του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον οικισμό Σαρλάτων»  αναδόχου Γεώργιος Βαγγελάτος Ε.Δ.Ε.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

19.Σχετικά με την υπ’ αριθμ. 11315/07-04-2016 αίτηση του Συμεών Ποταμιάνου για διόρθωση του τίτλου ιδιοκτησίας του Δήμου Κεφ/νιάς και του αιτούντος στον πρώην Δήμο Πυλάρου

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

20.Έγκριση μελέτης εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων από κατεδαφίσεις

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

21.Συμμετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες για την τουριστική προβολή του  Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

22.  Έγκριση της αρ.52/2016 απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) με θέμα: «Απότμηση – υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομίου για την ίδρυση πρατηρίου καυσίμων και ενέργειας στο Αργοστόλι»

ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Ματιάτος

23.  Έγκριση των αριθμ. 67/2016  και 68/2016 αποφάσεων της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) επί αιτήσεων κ. Κιάμου Μαργαρίτη.

ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Ματιάτος

24.  Έγκριση της αρ. 70/2016  απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) επί αιτήσεων κ. Παλιούρα Δημητρίου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Ματιάτος

25.  Έγκριση της αρ. 72/2016  απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) σχετικά με μετακίνηση κάδων απορριμμάτων στην παραλιακή λεωφόρο Αργοστολίου. .

ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Ματιάτος

26.  Έγκριση της αρ. 66/2016  απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) επί αίτησης  κ. Μιχαλιτσιάνου Νικολάου για τοποθέτηση κολονακίων  επί του πεζοδρομίου στον οικισμό Λακύθρας Δ.Ε. Λειβαθούς .

ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Ματιάτος

27.  Έγκριση της αρ. 71/2016  απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) επί αίτησης  κ. Νικολάου Βαλεριάνου για άδεια εισόδου – εξόδου οχημάτων γκαράζ του κτιριακού συγκροτήματος στο τέρμα της οδού ΔΟΜΕΝΙΚΙΝΗΣ στο Αργοστόλι.

ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Ματιάτος

28.  Έγκριση της αρ. 69/2016  απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) επί αίτησης  Ιδρύματος  Υιών Π. Φωκά – Κοσμετάτου.

Α/Δ κ Σ. Ματιάτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top