Σε απάντηση ανακοίνωσης της Ανεξάρτητης Ενωμένης Κεφαλονιάς, σχετικά με την λειτουργία των σπηλαίων και των παραλιών θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

  1. Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται στην διαδικασία της προώθησης προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο μελέτης για τα λιμνοσπήλαια Μελισσάνης και Δρογκαράτης ενώ στην συνέχεια θα ακολουθήσει δημόσιος διαγωνισμός από όπου θα επιλεγεί ο ανάδοχος που θα αναλάβει τις υπηρεσίες λειτουργίας των σπηλαίων και μόνο, ενώ την οικονομική και γενικότερη διαχείριση θα έχει όπως πάντα ο Δήμος Κεφαλονιάς
  2. Σε ότι αφορά στις παραλίες με βάση το υφιστάμενο νομικό καθεστώς ο Δήμος δεν έχει καμία αρμοδιότητα επί των παραλιών μέχρι την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που ακόμη δεν έχουν εκδοθεί. Αμέσως μόλις καθοριστεί το νομικό πλαίσιο ο Δήμος θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται