skip to Main Content
21f2466ef27d1c52f5543b9edcfb8329 M

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ

Σας ενημερώνουμε ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας σύμφωνα με την αριθμ Α3δ/Γ.Π.οικ.10976/10-2-2017 Υπουργική Απόφαση λειτουργεί Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας.
Το Γραφείο θα στεγάζεται στο Γραφείο της Κοινωνικής Λειτουργού στο ισόγειο του Νοσοκομείου και θα λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με κυρία μέριμνα την παρακολούθηση της εξυπηρέτησης των ασθενών τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών.

Ο Διοικητής του ΓΝΚ

Νίκος Βιβλάκης

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
30 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top