skip to Main Content
Jl5mcmfu[2]

ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΤΗΣ ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Έχουν περάσει τρία χρόνια από τους δίδυμους σεισμούς του 2014 και το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ακόμη ξεκινήσει την εκπόνηση μελέτης για την επισκευή του κτηρίου της Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης!!! Κι εμείς προσπαθούμε με ποικίλους τρόπους να το πείσουμε για τα αυτονόητα…

Δεν είναι εύκολο σε ένα Δελτίο Τύπου να παρουσιάσουμε όλες τις διαστάσεις του κτηριακού προβλήματος της Βιβλιοθήκης, που έχει καταντήσει πραγματική «οδύσσεια». Θα σταθούμε σε δυο μόνο … περιπέτειες αυτής της «οδύσσειας», για να κατανοηθεί η «ετοιμότητα» και το «ενδιαφέρον» του Υπουργείου, στην ιδιοκτησία του οποίου υπάγεται η Βιβλιοθήκη.

Περιπέτεια πρώτη

Μετά τους σεισμούς το Υπουργείο προχώρησε στην εκπόνηση μελέτης υποστύλωσης του κτηρίου – κάτι οπωσδήποτε αναγκαίο. Η μελέτη όμως εκείνη αργούσε να τελειώσει: είχαν κλείσει δύο χρόνια από τους σεισμούς και η μελέτη δεν είχε ολοκληρωθεί.

Σε επίσκεψή μας στο Υπουργείο και σε συνάντησή μας το Μάρτιο του 2016 με τον τότε υφυπουργό Παιδείας κ. Θ. Πελεγρίνη, υπεύθυνο για τα Αρχεία και τις Βιβλιοθήκες, επαναλάβαμε αυτά, που λίγες ημέρες πριν, διατυπώναμε σε γραπτό υπόμνημά μας (αρ. πρωτ. 31/23-2-2016) προς αυτόν: «[…] Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Πρέπει να κερδίσουμε χρόνο. Και άλλος τρόπος δεν υπάρχει από το να παρακαμφθεί η υποστύλωση [καθώς είχαν κλείσει δύο χρόνια από τους σεισμούς και η σύνταξη της μελέτης υποστύλωσης δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί !!!] – άλλωστε η υποστύλωση είχε λόγο αμέσως μετά τους σεισμούς, ακριβώς για να υποστυλώσει το κτήριο μέχρι να γίνει η επισκευή του – και να προχωρήσει άμεσα η σύνταξη μελέτης επισκευής και να καθοριστεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα η επισκευή και αποκατάσταση του κτηρίου της Βιβλιοθήκης».

Βέβαια, δεν εισακουστήκαμε…

Περιπέτεια δεύτερη

          Κάποια φορά η μελέτη υποστύλωσης τελειώνει. Εμείς, πάντως, εξακολουθούμε με διάφορους τρόπους να πιέζουμε και να απαιτούμε δρομολόγηση της μελέτης επισκευής. Το Υπουργείο, όμως, θέλει να εφαρμόσει, τρία χρόνια μετά τους σεισμούς, τη μελέτη υποστύλωσης, ενώ δεν έχει κάνει κάτι το ουσιαστικό για τη μελέτη επισκευής.

Σε σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας στις 6-3-2017 καταθέσαμε τη διαφωνία μας στην επιμονή της αρμόδιας υπηρεσίας να προχωρήσει στην υποστύλωση, τρία χρόνια μετά τους σεισμούς, χωρίς καν να έχει ξεκινήσει τη μελέτη επισκευής, για την άμεση αναγκαιότητα της οποίας για άλλη μια φορά επιμείναμε, γιατί σε διαφορετική περίπτωση η υποστύλωση θα γίνει στη βάση του «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού». Και πάλι καταθέσαμε τεκμηριωμένα την ένστασή μας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης μελέτης υποστύλωσης με το υπ’ αρ. 48/21-3-2016 έγγραφό μας (μαζί με τις απαραίτητες φωτογραφίες) προς το Γραφείο του υπουργού Παιδείας, στο οποίο ανάμεσα  σε άλλα αναφέραμε:

«[…] αφού μελετήσαμε τον τρόπο υποστύλωσης, όπως αυτός προβλέπεται να εφαρμοστεί με βάση τη συγκεκριμένη μελέτη, σας παραθέτουμε τα παρακάτω:

  1. Η θεμελίωση των μεταλλικών αντηρίδων αντιστήριξης, όπως αυτή περιγράφεται στα συνημμένα σχέδια της διακήρυξης, καταλαμβάνει έκταση 259 τ.μ. περιμετρικά του κυρίως κτηρίου της Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης.
  2. Η θεμελίωση περιλαμβάνει εκσκαφές (125 κ.μ. – έδαφος ημιβραχώδες) περιμετρικά του κτηρίου και μετά την κατασκευή – σκυροδέτηση των θεμελίων ύψους 0,6 μ. (συνολικός όγκος οπλισμένου σκυροδέματος 125 κ.μ.) Περιμετρικά του κτηρίου υπάρχουν πλακόστρωτοι διάδρομοι, οι οποίοι πρέπει να αφαιρεθούν με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεδομένου ότι ο περιβάλλοντας χώρος του κτηρίου είναι και αυτός διατηρητέος. Στο τιμολόγιο της μελέτης δεν αναφέρεται άρθρο, που να αφορά στην καταγραφή/αρίθμηση και αφαίρεση  με προσοχή των πλακών που υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο.   (Βλ. φωτ. 1, 2, 3, 4, 5, 6).
  3. Η Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη αποτελείται από το κυρίως κτήριο, που είναι διώροφο, και ένα ισόγειο κτήριο, το οποίο είναι τοποθετημένο στη νότια πλευρά του κυρίως κτηρίου και σε απόσταση 2,80 μ. Τα δύο αυτά κτήρια συνδέονται με ισόγειο κτίσμα, έτσι ώστε να υπάρχει επικοινωνία εσωτερικά, μιας και τα δυο κτήρια στεγάζουν ένα λειτουργικά ενιαίο χώρο. (Βλ. φωτ. 7).
  4. Με βάση το αρχικό ΦΕΚ 608/τ.Β’/ 8.11.1968, το οποίο τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 732/Β/04.12.1981, είναι διατηρητέος και ο περιβάλλοντας χώρος της Βιβλιοθήκης […].
  5. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η παρέμβαση υποστύλωσης αλλοιώνει ουσιαστικά τον διατηρητέο περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, που δεν είναι μόνο χώμα, όπως προκύπτει από το φωτογραφικό υλικό, που σας επισυνάπτουμε. Επίσης, στο νότιο τμήμα του κυρίως κτηρίου υπάρχει ένα σοβαρότατο θέμα εφαρμογής της συνταχθείσας μελέτης υποστύλωσης: με δεδομένο ότι τα δυο κτήρια ενώνονται με κτίσμα, θα πρέπει είτε να κατεδαφιστεί το ενδιάμεσο κτίσμα, είτε να τροποποιηθεί η μελέτη. Σημειώνουμε ότι στο τιμολόγιο της μελέτης δεν αναφέρεται άρθρο, που να αφορά στην καθαίρεση κάποιου τμήματος του κτηρίου, ενώ στο στατικό μοντέλο, με βάση το οποίο προέκυψαν τα δεδομένα της μελέτης, το κτήριο παρουσιάζεται ως ελεύθερο από όλες τις πλευρές, πράγμα αναληθές. (Βλ.  φωτ.  8, 9).       
  6. Με βάση όλα τα παραπάνω, εάν το Υπουργείο αποφασίσει τελικώς να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη μελέτη, το μόνο που θα καταφέρει είναι να επεκτείνει τις καταστροφικές συνέπειες του Εγκέλαδου, εντοπίζοντάς τες τώρα βάναυσα και στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου και ενός τμήματος αυτού».

Και καταλήγαμε στο έγγραφό μας αυτό:  «Επομένως, κύρια και μοναδική μας έγνοια πρέπει να είναι, εκεί που τώρα έχουμε φτάσει, η επίσπευση των διαδικασιών εκπόνησης της μελέτης επισκευής του κτηρίου της Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης. Οι καιροί ου μενετοί».

Ωστόσο, η μελέτη υποστύλωσης δημοπρατήθηκε, επιλέχθηκε προσφορά και μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα εγκατασταθεί ο εργολάβος, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας…

             Τελικά, εκτός από τα καταστροφικά αποτυπώματα των σεισμών στο κτήριο της Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης, καταστροφές προμηνύονται και στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ εξακολουθεί να είναι καταστροφική η συμπεριφορά του Υπουργείου Παιδείας όσο δεν αντιμετωπίζει ως άκρως επείγουσα την τελική επισκευή του κτηρίου.

 

                                               ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                ΤΗΣ ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top