skip to Main Content
ΤΟΤΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Copy)

Αποχαιρετιστήρια επιστολή της απερχόμενης Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας

Την 1η Φεβρουαρίου 2016 ανέλαβα τη θέση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην εκπαιδευτική κοινότητα. Με αφορμή την αποχώρησή μου τέσσερα και πλέον χρόνια αργότερα, επιθυμώ να επικοινωνήσω μαζί σας κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό.

Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μου, έθεσα ως γνώμονα των ενεργειών μου την ανάπτυξη ενός δημοκρατικού σχολείου, ενός σχολείου που λειτουργεί ως κοινότητα μάθησης  για μαθητές/τριες αλλά και για εκπαιδευτικούς. Βασική μου επιδίωξη ήταν η  ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας με όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες.  Έχοντας ως βασική αρχή πως κάθε ενέργεια της διοίκησης πρέπει να κατατείνει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και με σκοπό  τη διασφάλιση της ύψιστης αρχής της νομιμότητας  και της χρηστής διοίκησης  διαχειρίστηκα κάθε θέμα και αντιμετώπισα τα εμπόδια και τις δυσκολίες στην επιτέλεση του έργου μου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι παρά τα προβλήματα, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία  επιτεύχθηκαν σημαντικοί στόχοι. Ενδεικτικά, έλαβαν χώρα τα εξής  εφαρμογή της δίχρονης Προσχολικής  Εκπαίδευσης στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, δημιουργία Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών,  προαγωγή σχολικών μονάδων ορισμένες από τις οποίες είχαν χαρακτηριστεί «δυσπρόσιτες»,  ίδρυση Τμημάτων Ένταξης,  ίδρυση Τάξεων Υποδοχής- ΖΕΠ  σε δημοτικά σχολεία της Κεφαλονιάς και για πρώτη φορά σε σχολείο της Ιθάκης. Οι παραπάνω ενέργειες  είχαν ως αποτέλεσμα να  βελτιωθεί σημαντικά  η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης  ικανοποιώντας συγχρόνως  χρόνια αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός της βελτίωσης των συνθηκών εκπαίδευσης  για μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, διασφαλίζοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο ισότητα ευκαιριών  στη μάθηση. Σε μια προσπάθεια ανάδειξης των δημοκρατικών αξιών και της θεμελίωσης δημοκρατικής κουλτούρας στο σχολείο αξιοποιήθηκε το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης   ERASMUS+  KA3 “Teachers 4 Europe: setting an Agora for Democratic Culture”.  Ας σημειωθεί ακόμα ότι υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα Σίτισης «Σχολικά Γεύματα» προκειμένου μαθητές/τριες δημοτικών σχολείων να επωφεληθούν από αυτό.

Πραγματοποιήθηκαν διορισμοί Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Περατάτων και έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για το διορισμό εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν καθήκοντα τις επόμενες ημέρες. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα καλύψουν  κενές οργανικές θέσεις στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Περατάτων, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Περατάτων καθώς και στα Τμήματα Ένταξης δημοτικών σχολείων (στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη) και νηπιαγωγείου (στην Κεφαλονιά).  Ακόμα, ολοκληρώθηκαν  από την πλευρά της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας  όλες οι απαραίτητες ενέργειες για το διορισμό εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης.

Σε επίπεδο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, καθώς από το Μάρτιο 2018 λειτουργεί με πέντε (5) Τμήματα (αντί για δύο που ίσχυε μέχρι τότε) έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του νέου Οργανισμού στο πλαίσιο της ψηφιακής αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας με στόχο να ανταποκριθεί η Υπηρεσία στις βασικές προκλήσεις  της ψηφιακής εποχής. Υπήρξε προγραμματισμός των απαιτούμενων ενεργειών και έγκαιρη υλοποίηση των σχετικών προπαρασκευαστικών πράξεων. Με τη μετάβαση στο νέο οργανόγραμμα επιδιώκεται η διασφάλιση της αποτελεσματικής  λειτουργίας της Υπηρεσίας. Προς ενίσχυση των ανωτέρω έγινε προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση σε υπηρεσίες και η ποιότητα των εν λόγω υπηρεσιών.

Για την αντιμετώπιση  της υποστελέχωσης  της Διεύθυνσης,  έγινε μετάταξη εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων και μέσω της  Κινητικότητας – Α΄ Κύκλος 2019  καλύφθηκε κενή οργανική θέση διοικητικού υπαλλήλου.  Έγιναν στοχευμένες ενέργειες προκειμένου να δοθεί λύση  στο πρόβλημα της στέγασης της Διεύθυνσης, το οποίο αποτέλεσε τροχοπέδη για την εξέλιξη της αφού μετά τον καταστροφικό σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014  η Υπηρεσία δεν διέθετε αυτόνομο χώρο στέγασης. Αρχικά,  λειτούργησε  σε αίθουσα γραφείου συλλόγου διδασκόντων δημοτικού σχολείου, στη συνέχεια σε αίθουσα – κοντέινερ στον αύλειο χώρο δύο δημοτικών σχολείων  και από το Νοέμβριο 2016  σε αίθουσες λυκείου. Πλέον, βάσει  της πρόσφατης σχετικής προκήρυξης αναμένεται η άμεση μεταστέγαση της Υπηρεσίας σε αυτόνομο κτίριο γραφείων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.            Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης ζημιών που είχαν προκληθεί από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στο κτίριο του Νηπιαγωγείου Λακήθρας. Έτσι, το Νηπιαγωγείο Λακήθρας θα λειτουργήσει στην έδρα του  το σχολικό έτος 2020-2021. Επίσης, έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό οι εργασίες αποκατάστασης του σχολικού κτιρίου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αργοστολίου όπως και του κτιρίου του  2ου Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία στα σχολικά κτίρια καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις (ειδικές ράμπες κλπ.).

Το 2020 κληθήκαμε να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού covid-19.  Κατά την επαναλειτουργία των σχολείων τον Ιούνιο 2020 μετά από συντονισμένες ενέργειες  διασφαλίστηκε η υγεία μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.

Για την εφαρμογή κατά το σχολικό έτος 2020-2021 της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία καθώς και για την πιλοτική εισαγωγή δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα στο νηπιαγωγείο έγιναν εγκαίρως όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες.

Συγκεφαλαιώνοντας, σε όλη τη διάρκεια της θητείας μου το όραμα για ένα  σχολείο  που θεμελιώνεται στις αξίες της δημοκρατίας υπήρξε πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μου. Σκοπός του σχολείου είναι να υπηρετήσει το  αγαθό της παιδείας μέσα σε κλίμα διαλόγου και συνεργασίας. Άλλωστε,  σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό δεν είναι μόνο η διδακτική πράξη που υλοποιεί αρχές και στόχους της παιδαγωγικής, αλλά και ολόκληρη η σχολική ζωή. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να αναπτυχθεί συνεργατική κουλτούρα και πνεύμα αλληλεγγύης. Σε μια διαδικασία αναστοχασμού  καλούμαστε να σκεφτούμε ξανά ό,τι προηγήθηκε και να το σκεφτούμε πολυεπίπεδα. Κι αυτό γιατί τον 21ο αιώνα η Εκπαίδευση έρχεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις και προοπτικές.

Τέλος, αισθάνομαι  την ανάγκη να ευχαριστήσω τους  ανθρώπους εκείνους που  συνέβαλαν  στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας κατά τη διάρκεια της θητείας μου.

Σε αυτή την προσπάθεια ξεχωριστό ρόλο διαδραμάτισαν οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο γραφείο που επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και χάρη στις άοκνες προσπάθειές τους συνέβαλαν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων.

Ευχαριστώ τα μέλη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κεφαλληνίας για την εποικοδομητική συνεργασία.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους γονείς των μαθητών/τριών καθώς και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων για την επικοινωνία και συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στους εκπαιδευτικούς  που με υψηλό το αίσθημα του καθήκοντος και το αμέριστο ενδιαφέρον τους κατάφεραν ακόμα και υπό αντίξοες συνθήκες -λόγω και της πανδημίας- να προσφέρουν στους μαθητές και τις μαθήτριες τη χαρά της μάθησης.

                                                                                         Με εκτίμηση

                                                                                        Αγγελική Τοτόλου

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top