skip to Main Content
5d98c1d114507601b672194ac083948e XL (Copy)

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 περί αρμοδιότητες του Δημάρχου του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • To άρθρο 75 παρ.1 περιπτ.ΣΤ υπο περιπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π. . 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/2017) σχετικά με «Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων»
 • Το υπ`αριθμ.402Α/03-02-2020 (αρ εισ 1899/03-02-2020) έγγραφο της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας σχετικά με «Ενημέρωση για απουσίες μαθητών»
 • Την άμεση ανάγκη για την διακοπή λειτουργίας  των σχολείων λόγω των αυξανόμενων

απουσιών των μαθητών από την έξαρση του ιού της γρίπης και την ανάγκη προστασίας των υγιών μαθητών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την διακοπή λειτουργίας των κάτωθι Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων που λειτουργούν στο Δήμο Αργοστολίου στις 4 &5 Φεβρουαρίου 2020

1. Δημοτικό Σχολείο Κεραμειών

 • 1o Νηπιαγωγείο Aργοστολίου
 • 2o Νηπιαγωγείο Aργοστολίου
 • 5ο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου
 • Νηπιαγωγείο Σκάλας
 • Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων
 • Δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτoς

Κοινοποίηση:

-Δ/νση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας

 • Δημοτικό Σχολείο Κεραμειών -1Ο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου -2ο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου -5ο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου -Νηπιαγωγείο Σκάλας -Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων

Εσωτερική Διανομή:

Α/Δ κ.Τσιλιμιδό Γεώργιο

Σχολική Επιτροπή Α`θμιας Εκπαίδευσης

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top