Επιχείρηση αποξήλωσης του καμπαναριού στα Κουρουκλάτα που είχε καταστραφεί στους σεισμούς του 2014.