skip to Main Content
Kratsa4 (Copy)

Έπεσαν οι υπογραφές: Δημοπρατείται μεγάλο έργο οδοποιίας 4.000.000 ευρώ στο Δήμο Αργοστολίου

Σε ποιους δρόμους θα γίνουν παρεμβάσεις (εικόνες)

 Έπεσαν πριν λίγο στην Περιφέρεια οι υπογραφές του Δημάρχου Αργοστολίου Θεόφιλου Μιχαλάτου και της Περιφερειάρχου Ρόδης Κράτσα, παρουσία του βουλευτή Παναγή Καππάτου & του Αντιπεριφερειάρχη Σταύρου Τραυλού για την προγραμματική σύμβαση που οδηγεί στην δημοπράτηση μεγάλου έργου οδοποιίας 4.000.000 ευρώ στον Δήμο Αργοστολίου από τον Δήμο

Δείτε παρακάτω που θα γίνουν παρεμβάσεις:

Υποέργο 8:. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ΗΣ ΚΑΙ 19ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020»

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών του Δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Αργοστολίου και συγκεκριμένα στην Κοινότητα Αργοστολίου, εντός της πόλεως του Αργοστολίου, σε οδούς κοντά στο όριο του Ρυμοτομικού Σχεδίου Αργοστολίου και στην κοινότητα Σκάλας.

Συγκεκριμένα αφορά τη συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων δημοτικών οδών μέσω εργασιών ανακατασκευής των οδοστρωμάτων τους με σκοπό την βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας οχημάτων και πεζών. Επίσης θα αποκατασταθούν όπου είναι απαραίτητο τα πληγέντα δίκτυα Ο.Κ.Ω.

Η συνολική επιφάνεια των δημοτικών οδών που προβλέπεται να ασφαλτοστρωθούν εκ’ νέου ανέρχεται σε 55.400,00 m2 , και στην παρούσα κατάσταση παρουσιάζουν σοβαρές φθορές στο οδόστρωμα από τις πλημμύρες τις 18ης και 19ης καθώς επίσης και φθορές από τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις κατασκευής ή επισκευής δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), όπως ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνία, οπτικές ίνες).

Ακόμα προβλέπονται τσιμεντοστρώσεις χωμάτινων οδών συνολικής επιφάνειας 3.080  m2 σε θέσεις που παρουσιάζονται προβλήματα βατότητας και διέλευσης των οχημάτων ειδικά κατάντη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων και η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οδών συνολικού μήκους 85 μ σε σημεία που οι εν λόγω οδοί έχουν υποστεί καθιζήσεις.

Όσον αφορά τις ανώνυμες οδούς στα όρια του Ρυμοτομικού Σχεδίου Αργοστολίου, κατά την αυτοψία που διενέργησε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου διαπιστώθηκαν εκτεταμένες πτώσεις μεγάλων δέντρων στο βορειοδυτικό μέρος της πόλης κοντά στο περιαστικό αλσύλλιο (πευκοδάσος) του Αγ. Αθανασίου. Δεδομένου του ότι  στο όριο αυτό της πόλης δεν υπάρχει περιμετρικός δρόμος για την Αντιπυρική Προστασία (πλην μικρού τμήματος περίπου 350 μέτρων  της οδού Τσιγάντε) δεν είναι δυνατή η αποκομιδή αυτών των δέντρων με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο  κίνδυνος πυρκαγιάς κατά τους θερινούς μήνες.

Επίσης κατά την διάρκεια του κυκλώνα ΙΑΝΟΣ καθώς και πολλές φορές που παρατηρούνται έντονες βροχοπτώσεις κατά τα τελευταία έτη, στην περιοχή αυτή του οικισμού έχουν σημειωθεί αρκετές καταστροφές σε υπόγεια, ισόγεια, ακόμη και σε όροφο κατοικιών λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που δημιουργεί η λεκάνη απορροής του πευκοδάσους του Αγίου Αθανασίου προς την περιοχή αυτή του οικισμού.

Για τους λόγους αυτούς απαιτείται η διάνοιξη των εννέα (9) δημοτικών οδών στις θέσεις που περιγράφονται, καθώς είναι μέρος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως του Αργοστολίου (ΦΕΚ 934Δ’/07-10-1986) που παραμένει ανεκτέλεστο μέχρι σήμερα.

Η διάνοιξη αυτών των εννέα (9) αυτών οδών συνολικού μήκους 1097 μ. και πλάτους 7μ. είναι επίσης και σημαντικό έργο Πολιτικής Προστασίας, αφού θα εξυπηρετεί όχι μόνο την κίνηση πεζών και οχημάτων, αλλά αποτελεί και δρόμο πυροπροστασίας αφού οι οδοί αυτοί διέρχονται στις παρυφές του πευκοδάσους  στα όρια του οικισμού. Επιπλέον η διάνοιξη των οδών αυτών θα χρησιμεύσει και ως έργο Αντιπλημμυρικής Προστασίας. Οι ανωτέρω εννέα οδοί απεικονίζονται στο κεφάλαιο 5 της παρούσας μελέτης «ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ».

Για την υλοποίηση του έργου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις , καθόσον το έργο θα κατασκευασθεί επί ήδη διανοιγμένων και υφισταμένων Δημοτικών Οδών.

 Έπεσαν πριν λίγο στην Περιφέρεια οι υπογραφές του Δημάρχου Αργοστολίου Θεόφιλου Μιχαλάτου και της Πρεριφερειάρχη Ρόδης Κράτσα, παρουσία του βουλευτή Παναγή Καππάτου & του Αντιπεριφερειάρχη Σταύρου Τραυλού για την προγραμματική σύμβαση που οδηγεί στην δημοπράτηση μεγάλου έργου οδοποιίας 4.000.000 ευρώ στον Δήμο Αργοστολίου από τον Δήμο

Δείτε παρακάτω που θα γίνουν παρεμβάσεις:

Υποέργο 8:. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ΗΣ ΚΑΙ 19ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020»

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών του Δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Αργοστολίου και συγκεκριμένα στην Κοινότητα Αργοστολίου, εντός της πόλεως του Αργοστολίου, σε οδούς κοντά στο όριο του Ρυμοτομικού Σχεδίου Αργοστολίου και στην κοινότητα Σκάλας.

Συγκεκριμένα αφορά τη συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων δημοτικών οδών μέσω εργασιών ανακατασκευής των οδοστρωμάτων τους με σκοπό την βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας οχημάτων και πεζών. Επίσης θα αποκατασταθούν όπου είναι απαραίτητο τα πληγέντα δίκτυα Ο.Κ.Ω.

Η συνολική επιφάνεια των δημοτικών οδών που προβλέπεται να ασφαλτοστρωθούν εκ’ νέου ανέρχεται σε 55.400,00 m2 , και στην παρούσα κατάσταση παρουσιάζουν σοβαρές φθορές στο οδόστρωμα από τις πλημμύρες τις 18ης και 19ης καθώς επίσης και φθορές από τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις κατασκευής ή επισκευής δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), όπως ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνία, οπτικές ίνες).

Ακόμα προβλέπονται τσιμεντοστρώσεις χωμάτινων οδών συνολικής επιφάνειας 3.080  m2 σε θέσεις που παρουσιάζονται προβλήματα βατότητας και διέλευσης των οχημάτων ειδικά κατάντη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων και η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οδών συνολικού μήκους 85 μ σε σημεία που οι εν λόγω οδοί έχουν υποστεί καθιζήσεις.

Όσον αφορά τις ανώνυμες οδούς στα όρια του Ρυμοτομικού Σχεδίου Αργοστολίου, κατά την αυτοψία που διενέργησε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου διαπιστώθηκαν εκτεταμένες πτώσεις μεγάλων δέντρων στο βορειοδυτικό μέρος της πόλης κοντά στο περιαστικό αλσύλλιο (πευκοδάσος) του Αγ. Αθανασίου. Δεδομένου του ότι  στο όριο αυτό της πόλης δεν υπάρχει περιμετρικός δρόμος για την Αντιπυρική Προστασία (πλην μικρού τμήματος περίπου 350 μέτρων  της οδού Τσιγάντε) δεν είναι δυνατή η αποκομιδή αυτών των δέντρων με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο  κίνδυνος πυρκαγιάς κατά τους θερινούς μήνες.

Επίσης κατά την διάρκεια του κυκλώνα ΙΑΝΟΣ καθώς και πολλές φορές που παρατηρούνται έντονες βροχοπτώσεις κατά τα τελευταία έτη, στην περιοχή αυτή του οικισμού έχουν σημειωθεί αρκετές καταστροφές σε υπόγεια, ισόγεια, ακόμη και σε όροφο κατοικιών λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που δημιουργεί η λεκάνη απορροής του πευκοδάσους του Αγίου Αθανασίου προς την περιοχή αυτή του οικισμού.

Για τους λόγους αυτούς απαιτείται η διάνοιξη των εννέα (9) δημοτικών οδών στις θέσεις που περιγράφονται, καθώς είναι μέρος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως του Αργοστολίου (ΦΕΚ 934Δ’/07-10-1986) που παραμένει ανεκτέλεστο μέχρι σήμερα.

Η διάνοιξη αυτών των εννέα (9) αυτών οδών συνολικού μήκους 1097 μ. και πλάτους 7μ. είναι επίσης και σημαντικό έργο Πολιτικής Προστασίας, αφού θα εξυπηρετεί όχι μόνο την κίνηση πεζών και οχημάτων, αλλά αποτελεί και δρόμο πυροπροστασίας αφού οι οδοί αυτοί διέρχονται στις παρυφές του πευκοδάσους  στα όρια του οικισμού. Επιπλέον η διάνοιξη των οδών αυτών θα χρησιμεύσει και ως έργο Αντιπλημμυρικής Προστασίας. Οι ανωτέρω εννέα οδοί απεικονίζονται στο κεφάλαιο 5 της παρούσας μελέτης «ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ».

Για την υλοποίηση του έργου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις , καθόσον το έργο θα κατασκευασθεί επί ήδη διανοιγμένων και υφισταμένων Δημοτικών Οδών.

Υποέργο 7ο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ΗΣ ΚΑΙ 19ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020».

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών του επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμου Αργοστολίου και συγκεκριμένα στην Ενετική Οδό από τα Κοκύλια έως τα Βλαχάτα, σε τμήμα της επαρχιακής οδού Τ.Κ. Λακήθρας και σε τοιχίο αντιστήριξης στην Τ.Κ. Αγκώνα.

Συγκεκριμένα αφορά τη συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων επαρχιακών οδών μέσω εργασιών ανακατασκευής των οδοστρωμάτων τους με σκοπό την βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας οχημάτων και πεζών. Επίσης θα αποκατασταθούν όπου είναι απαραίτητο τα πληγέντα δίκτυα Ο.Κ.Ω. και θα κατασκευαστούν τεχνικά έργα όπου απαιτείται.

Η συνολική επιφάνεια των οδών που προβλέπεται να ασφαλτοστρωθούν εκ’ νέου ανέρχεται σε 38.370,00 m2 και στην παρούσα κατάσταση παρουσιάζουν σοβαρές φθορές στο οδόστρωμα από τις πλημμύρες τις 18ης και 19ης καθώς επίσης και φθορές από τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις κατασκευής ή επισκευής δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), όπως ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνία, οπτικές ίνες).

Για την υλοποίηση του έργου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις, καθόσον το έργο θα κατασκευασθεί επί ήδη διανοιγμένων και υφισταμένων Δημοτικών Οδών.

Υποέργο 7ο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ΗΣ ΚΑΙ 19ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020».

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών του επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμου Αργοστολίου και συγκεκριμένα στην Ενετική Οδό από τα Κοκύλια έως τα Βλαχάτα, σε τμήμα της επαρχιακής οδού Τ.Κ. Λακήθρας και σε τοιχίο αντιστήριξης στην Τ.Κ. Αγκώνα.

Συγκεκριμένα αφορά τη συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων επαρχιακών οδών μέσω εργασιών ανακατασκευής των οδοστρωμάτων τους με σκοπό την βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας οχημάτων και πεζών. Επίσης θα αποκατασταθούν όπου είναι απαραίτητο τα πληγέντα δίκτυα Ο.Κ.Ω. και θα κατασκευαστούν τεχνικά έργα όπου απαιτείται.

Η συνολική επιφάνεια των οδών που προβλέπεται να ασφαλτοστρωθούν εκ’ νέου ανέρχεται σε 38.370,00 m2 και στην παρούσα κατάσταση παρουσιάζουν σοβαρές φθορές στο οδόστρωμα από τις πλημμύρες τις 18ης και 19ης καθώς επίσης και φθορές από τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις κατασκευής ή επισκευής δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), όπως ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνία, οπτικές ίνες).

Για την υλοποίηση του έργου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις, καθόσον το έργο θα κατασκευασθεί επί ήδη διανοιγμένων και υφισταμένων Δημοτικών Οδών.

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top