skip to Main Content
φοσδα (Copy)

Ένας χρόνος ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων

Ταχεία η πρόοδος των θετικών εξελίξεων στην Κεφαλονιά

Στο κενό πέφτουν μια-μια οι καταγγελίες και οι απόπειρες να πλήξουν

 τον ΦοΔΣΑ Ιονίων Νησων και να παρεμποδίσουν το έργο του

πρός όφελος των πολιτών

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την ιδρυτική Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων στις 15 Ιουνίου 2020 με στόχο την συνεργασία για να εντοπιστούν οι χρόνιες αδυναμίες, να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί συλλογικά η νέα πολιτική στην διαχείριση των απορριμμάτων.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερώνουμε ότι ο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων σε διάστημα ολίγων μηνών έφερε εις πέρας, μετά από χρόνιες καθυστερήσεις και παλινωδίες, τις διαγωνιστικές διαδικασίες αναφορικά με Μονάδες Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων στην Κεφαλονιά και την Κέρκυρα. Ειδικότερα, για τη μεν πρώτη η διαδικασία ευρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης και αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωση της, για την δεύτερη οσονούπω στο στάδιο της αποσφράγισης των προσφορών. Επιταχύνεται δε, η οργανωτική στελέχωση του Φορέα κι έχει ήδη ξεκινήσει η επεξεργασία του νέου ΠΕ.Σ.Δ.Α., δηλαδή του πλαισίου, που θα οδηγήσει την Περιφέρειά μας ως σύνολο και ως τοπικές κοινωνίες, με συνευθύνη, στη νέα εποχή. Οι νομοθετικές απαιτήσεις είναι υψηλές και πρέπει να ανταποκριθούν.

Η Κεφαλονιά ως έδρα του νέου περιφερειακού ΦοΔΣΑ θα πρέπει να γίνει επίκεντρο της ενημέρωσης των πολιτών και εφαρμογής δράσεων.

Αναβάθμιση χώρων διαχείρισης απορριμμάτων στην Κεφαλονιά:

Μετα την ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας των εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων στην Παλοστή:

 • Προχωρήσαμε σε μια πλήρη καταγραφή όλων των ζητημάτων που αφορούν τις επιμέρους εγκαταστάσεις και αναδείξαμε τις πιεστικές ανάγκες που έχουν συσσωρευτεί και πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία.
 • Οι ζημιές που προέκυψαν από τις επιπτώσεις του κυκλώνα “ΙΑΝΟΣ” εντάχθηκαν από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε Τεχνικό Δελτίο για χρηματοδότηση και εντός των επόμενων ημερών ξεκινούν τα έργα αποκατάστασης στην μονάδα βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων και στο σύστημα επεξεργασίας.

Επίσης,

 • Σταμάτησε η εναπόθεση απορριμμάτων στο κορεσμένο Κύτταρο Α και ξεκίνησε η εναπόθεση με ασφάλεια στο Κύτταρο Β.
 • Τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα συλλογής στραγγιδίων που διεφευγαν ανεξέλεγκτα από το χώρο ταφής και μεταφέρονται πλέον στην μονάδα επεξεργασίας
 • Έγιναν παρεμβάσεις στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Επισκευάστηκαν τα απαραίτητα μηχανήματα για την διάθεση των απορριμμάτων
 • Ξεκίνησε η πλήρης καταγραφή και ζύγιση των εισερχόμενων απορριμμάτων ανα Δήμο.
 • Σχεδιάζεται η ανάθεση μιας εργολαβίας που αφορά στην λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής όπου περιλαμβάνει την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων για την ομαλή και περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων στο συνολό τους, και χωρίς τον κίνδυνο προστίμων και κυρώσεων.

Με απόλυτη εγκυρότητα προχωρεί ο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων.

Αναφορικά, με την παραπληροφόρηση, την διαστρέβλωση γεγονότων, τις καρικατούρες και κακόβουλες και επικίνδυνες παρεμβάσεις με μόνο σκοπό να πληγεί  το κύρος και το έργο του Φορέα επαναλαμβάνεται με ευθύνη και σεβασμό στην κοινή γνώμη και το συμφέρον των πολιτών:

 • Δεν υφίσταται καμία δικαστική απόφαση ή άλλη διοικητική πράξη, που να πλήττει το κύρος της νόμιμης σύστασης της εταιρείας ΦοΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. και το ιδρυτικό καταστατικό αυτού. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. ανωνύμων εταιρειών, όπως ο ΦοΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. προσβάλλονται αποκλειστικά στα πολιτικά δικαστήρια, όπως προσφάτως ανέφερε ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την από 08/02/2021 απόφασή του, αλλά και ο Γεν. Γραμμ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης με πρόσφατο έγγραφο, το οποίο απευθύνει στην Γενική  Διέυθυνση Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και επ’ ουδενί ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152.
 • Ουδεμία δικαστική απόφαση ή άλλη αρμοδίως διοικητική πράξη υφίσταται περί προσβολής του κύρους της από 4 Αυγούστου 2020 διαπιστωτικής πράξης του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Σπ. Ιωάννου ως πολιτικού προϊσταμένου έχοντας την αρμοδιότητα ελέγχου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και των υποκείμενων τμημάτων Εμπορίου της Π.Ι.Ν. αναφορικά με τον έλεγχο νομιμότητας της σύστασης της εταιρείας και την τήρηση των κατά νόμο διατάξεων για τη νόμιμη σύσταση του ΦοΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. Άλλωστε το δικαίωμα προσβολής της πράξης αυτής έχει παραγραφεί από 20/08/2020.
 • Ουδεμία δικαστική απόφαση ή άλλη αρμοδίως διοικητική πράξη υφίσταται αναφορικά με την προσβολή του κύρους της από 15/06/2020 ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης του ΦοΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕ. και της με ίδια ημερομηνία απόφασης περί συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. της εταιρείας μετά τις γενόμενες αρχαιρεσίες.

Ο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων, πέρα από την ενημέρωση, που ο ίδιος σταδιακά θα προωθεί στην κοινή γνώμη, είναι στη διάθεση όλων των αρμόδιων φορέων αλλά και της κοινωνίας των πολιτών για παρουσίαση ουσιαστικών θεμάτων που χρήζουν πληροφόρησης  και διαλόγου αναφορικά με τον ιδρυτικό σκοπό της εταιρείας, ήτοι την διαχείριση στερεών αποβλήτων, το μέχρι σήμερα έργο του Φορέα, τις εκκρεμείς υποθέσεις και τις άμεσα επείγουσες προς διεκπεραίωση ενέργειες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα για την αποκατάσταση των χώρων διαχείρισης και την προετοιμασία έναρξης κατασκευής των νέων Μονάδων Επεξεργασίας, όπως και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που πρέπει να σχεδιαστεί και αναπτυχθεί μαζί με τους Δήμους.

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top