skip to Main Content

«Έλλειψη Πυροσβεστικού Προσωπικού – Προβλήματα Στέγασης στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ληξουρίου».

Κύριε Υπουργέ,
Επανερχόμαστε εκ νέου και αναδεικνύουμε για μία ακόμη φορά, πέραν των υπολοίπων, το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης μονίμου πυροσβεστικού προσωπικού που υφίσταται και στις νησιωτικές περιοχές της συνδικαλιστικής μας δικαιοδοσίας στα Ιόνια Νησιά (Ζάκυνθο – Κεφαλ-ληνία – Ιθάκη – Λευκάδα) και συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο νησί της Κεφαλονιάς και ιδιαίτερα στην περιοχή του Ληξουρίου όπου λειτουργεί και το αντίστοιχο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο . Θυμίζουμε για μία ακόμη φορά ότι η Κεφαλονιά είναι μία νησιωτική περιοχή που ταλαιπωρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια από συνεχόμενες και μεγάλες σεισμικές δονήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα όπως επίσης και σε κάθε αντιπυρική περίοδο αντιμετωπίζει μεγάλη συχνότητα δασικών συμβά-ντων . Επίσης ας μην παραβλέπουμε και την καθημερινότητα με τα αστικά συμβάντα και διάφορες περιπτώσεις παροχών βοήθειας (τροχαία και διασώσεις γενικά) .
Δυστυχώς παρ’ όλη την επικινδυνότητα και ιδιαιτερότητα της περιοχής, δεδομένου του γεγονότος ότι στο νησί τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία αύξηση της τουριστικής προσέ-λευσης, δεν έγινε καμία σημαντική προσπάθεια ενίσχυσης των Υπηρεσιών της συγκεκριμένης περιοχής, και όχι μόνο. Αντιθέτως υπήρξαν και νέα δεδομένα στις ανωτέρω περιοχές (Ζάκυνθο – Κεφαλληνία) με τη δημιουργία των νέων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αερολιμένων (FRAPORT) στις οποίες μετακινήθηκε ένας σημαντικός αριθμός Πυροσβεστικού προσωπικού από τις οικείες Υπηρεσίες προκειμένου να λειτουργήσουν, χωρίς ωστόσο και παρά τις διαβεβαιώσεις , αυτός ο αριθμός να αντικατασταθεί – αναπληρωθεί .
Συνεπώς και κατόπιν των ανωτέρω παραθέτουμε αναλυτικά τα στοιχεία για την υπηρετούσα δύναμη στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ληξουρίου η οποία έχει ως εξής :
Ένας (01) Προϊστάμενος .
Έξι (06) Μόνιμοι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι εκ των οποίων μόνο ένας (01) εκτελεί καθήκοντα οδηγού .
Τρεις (03) Π.Π.Υ τριετούς θητείας, εκ των οποίων ένας (01) οδηγός ο οποίος και ευρί-σκεται σε γονική άδεια .
Έντεκα (11) Π.Π.Υ , εκ των οποίων οι εννέα (09) είναι οδηγοί αλλά στο σύνολό τους έχουν εξαντλήσει τις ώρες νυχτερινής απασχόλησης αλλά και τις ώρες για εργασία κατά τις Κυριακές ή αργίες (εξαιρέσιμες).
Η ανάλυση της υπηρετούσας δύναμης αποτυπώνει ξεκάθαρα την κατάσταση που επικρατεί στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ληξουρίου, σχετικά με την έλλειψη πυροσβεστικού προσω-πικού, η οποία είναι τραγική, με συνέπεια να πλήττεται σε υπέρτατο βαθμό η Πυρασφάλεια και η Πυροπροστασία της περιοχής, η επιχειρησιακή ετοιμότητα των Υπηρεσιών, αλλά και η ασφάλεια των υπηρετούντων Υπαλλήλων όταν κληθούν να επιχειρήσουν .
Αξίζει να αναφερθεί ότι ανάλογη είναι η κατάσταση που επικρατεί, σε σχέση με την υπηρε-τούσα δύναμη, και στις υπόλοιπες Υπηρεσίες της Κεφαλληνίας (Π.Υ. Αργοστολίου, Π.Κ Σάμης, Π.Κ. Ιθάκης) όπως επίσης και στη Ζάκυνθο (Π.Υ Ζακύνθου και Π.Κ. Ελατίων) .

 

Κύριε Υπουργέ,
Θα πρέπει να παρέμβετε άμεσα και χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση, σε συνεννόηση με την Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να ενισχυθεί το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ληξουρίου, αλλά και οι υπόλοιπες Υπηρεσίες των Ιονίων Νήσων της συνδικαλιστικής μας δικαιοδοσίας, με Πυροσβεστικό προσωπικό προκειμένου να διασφαλισθεί σε υψηλό επίπεδο το αξιόμαχο, η επιχειρησιακή ετοιμότητα των Υπηρεσιών του Π.Σ. αλλά και η ασφάλεια των επιχει-ρήσεων του Πυροσβεστικού Προσωπικού για την διάσωση της ανθρώπινης ζωής της περιουσίας των πολιτών και της Χώρας γενικότερα .
Ταυτόχρονα χρήζει άμεσης ανάγκης η πίστωση, εκ νέου, με ώρες για νυχτερινή εργασία αλλά και κατά τις Κυριακές ή αργίες (εξαιρέσιμες) στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ληξουρίου, αλλά και στις υπόλοιπες Υπηρεσίες της συνδικαλιστικής μας δικαιοδοσίας, ώστε να μπορούν να εργάζονται απρόσκοπτα προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να ανταπεξέλθουμε στις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες .
Επιπλέον πρέπει να κάνετε άμεσα ενέργειες προκειμένου να προχωρήσει τάχιστα η μετεγκατάσταση – μεταστέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ληξουρίου, πιέζοντας την αρμόδια Δημοτική Αρχή να δράσει επιτέλους έμπρακτα και να δώσει λύση, σταματώντας την υποσχε-σιολογία διότι για μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά τον καταστροφικό σεισμό του Ιανουαρίου έτους 2014 και μέχρι σήμερα οι Συνάδελφοι που υπηρετούν εκεί στεγάζονται σε οικίσκους δίπλα στη θάλασσα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την ασφάλειά τους αλλά και για την κατάσταση των Πυροσβεστικών Οχημάτων και του υπόλοιπου εξοπλισμού .
Τέλος θεωρούμε αυτονόητο και δεδομένο ότι θα σταθείτε αρωγός στα δίκαια αιτήματά μας δίνοντας λύσεις το συντομότερο δυνατόν και παρακαλούμε για την έγκαιρη ενημέρωσή μας .

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top