skip to Main Content
φωτο (Copy)

Άρθρο Γιάννου Γραμματίδη στο Liberal.gr – Αγροτικός Τομέας

φωτο (Copy)

Για να πετύχουμε το συντομότερο δυνατό τη δυναμική επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας υπάρχει τρόπος!

Όλοι μιλούν για προσπάθεια βελτίωσης των όρων του τρίτου μνημονίου μέσω αριθμητικών ισοδύναμων. Σωστά, αλλά αυτό που θα έπρεπε να προηγηθεί ή και να γίνει ταυτόχρονα με τη συζήτηση αυτή, είναι η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους. Mε ποιο τρόπο όμως;

Μέσα από επιμήκυνση των χρόνων λήξεων και περίοδο χάριτος για την καταβολή των τόκων. Αυτό θα μειώσει το άγχος των δανειστών για άμεσες καταβολές τοκοχρεολυσίων και θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να μειώσει τα φορολογικά βάρη.

Η πολιτική αυτή θα συμβάλει καθοριστικά:

– στην επιτάχυνση της ανάπτυξης

– στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στη δικαιότερη κατανομή των βαρών

– στην αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Με αυτά τα δυναμικά ισοδύναμα συνεπώς θα δώσουμε ανάσα στην πραγματική οικονομία. Ποια είναι όμως αυτά τα δυναμικά ισοδύναμα για τον Αγροτικό Τομέα;

Ο αγροτικός τομέας έχει σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας, κοντά στο 3,8%. Ένας τομέας με σημαντικές προοπτικές στο πλαίσιο της έξυπνης εξειδίκευσης και της παγκόσμιας αύξησης της ζήτησης αν διασυνδεθεί σωστά με την παραγωγή τροφίμων, την τεχνολογία οργανικών τροφίμων, τον τουρισμό, την παράδοση και τον πολιτισμό. Στόχος πρέπει να είναι η ενίσχυση της αγροτοδιατροφικής επιχειρηματικότητας, αλλά και η ενθάρρυνση της συγκρότησης και λειτουργίας «Ομάδων Παραγωγών», σε συντονισμό με στοχευμένες δράσεις με το κράτος για μέσο/μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Παράλληλα, πρέπει να δοθεί έμφαση στη διασύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες, αλλά και στην παραγωγή προϊόντων εντόνου ζήτησης από τις διεθνείς αγορές, όπου είναι αναγκαία επίσης η προώθηση και διευκόλυνση των σχετικών εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

Προτείνουμε λοιπόν 15 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ για να τονωθεί ο κεντρικός αυτός άξονας της οικονομίας:

 1. Άμεση διάκριση αγροτών σε αυτούς που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες όπου το 75% του εισοδήματός τους κατ’ ελάχιστο προέρχεται από αγροτική εργασία και σε εκείνους που έχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις και η κύρια απασχόλησή τους είναι διαφορετική. Συναφώς, θα πρέπει να δημιουργηθούν τρία Μητρώα,
  – το Μητρώο Αγροτών,
  – το Μητρώο Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και το
  – Μητρώο Αμιγώς Αγροτικών Επιχειρήσεων.
 2. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να φορολογούνται με 12,5% αντί του 23% και η προκαταβολή φόρου να είναι στο 25% και όχι στο 100% όπως προβλέπει το 3ο Μνημόνιο. Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις να φορολογούνται με 23% και η προκαταβολή φόρου να είναι 50%.
 3. Να θεσπισθεί φορολογικός συντελεστής 0% για 5 χρόνια (για ετήσια εισοδήματα έως 24.000 ευρώ) για τις νέες γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες του Προγράμματος Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικής Επιχειρηματικότητας.
 4. Να θεσπισθεί σαν κίνητρο φορολογικός συντελεστής 6,25% για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες και 11,50% για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που συμμετέχουν σε Ομάδες Παραγωγών αντίστοιχα.
 5. Να φορολογείται το καθαρό εισόδημα και να υπολογίζονται στις δαπάνες παραγωγής τα κόστη εργασίας, η οικογενειακή εργασία, οι αποσβέσεις και γενικά όλα τα έξοδα και οι επιβαρύνσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες θα πρέπει να τηρούν βιβλία απλών προδιαγραφών ενώ αγρότες με τζίρο έως 25.000 ευρώ να εξαιρούνται της υποχρέωσης τήρησης λογιστικών βιβλίων.
 6. Απαλλαγή των επιδοτήσεων από την φορολόγηση.
 7. Να θεσπισθεί αφορολόγητο εισόδημα 12.000 ευρώ προσαυξημένο με 8.000 ευρώ για κάθε παιδί για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.
 8. Να θεσπισθεί κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος.
 9. Συνέχιση για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες. Πιο συγκεκριμένα ο συντελεστής ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιούνται από κατ’ επάγγελμα αγρότες να παραμείνει στα 66 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, ενώ να αναπροσαρμοσθεί από 1/1/2016 σε 132 ευρώ ανά χιλιόλιτρο για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
 10. Δημιουργία Προγράμματος Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικής Επιχειρηματικότητας (ΠΣΓΕ) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σύμφωνα με το οποίο θα αποδοθούν με συνοπτικές διαδικασίες όλες οι αγροτικές και χορτολιβαδικές γαίες του Δημοσίου σε νέους αγρότες (γεωργούς και κτηνοτρόφους) με τις αναγκαίες υποδομές χρηματοδοτούμενες από το ΠΔΕ και με την υποχρέωση των δικαιούχων να αποδίδουν στο κράτος 5% της ετήσιας καθαρής κερδοφορίας τους. Το ΠΣΓΕ θα προβλέπει τη σύσταση Κέντρων Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικής Επιχειρηματικότητας (ΚΣΓΕ) που θα εδρεύουν στην έδρα των Περιφερειών και που θα στελεχωθούν με γεωπόνους, κτηνιάτρους, οικονομολόγους και εθελοντές μέντορες [(ευέλικτες ομάδες που θα συνδεθεί η μισθοδοσία τους με την αύξηση δεικτών όπως παραγωγή, εξαγωγές, αντιμετώπιση ασθενειών, κτλ. Πιο συγκεκριμένα οι ομάδες αυτές θα πρέπει να έχουν δύο (2) μισθολόγια (1ο της θέσης (βασικό) και 2ο της απόδοσης με βάση τους δείκτες που θα καθοριστούν). Παράλληλα θα συλλέγουν και θα τηρούν πλήρη στατιστικά στοιχεία)]. Ο Επικεφαλής κάθε ομάδας θα είναι αποσπασμένος υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 11. Δημιουργία προγράμματος προμήθειας μετεωρολογικών – εδαφολογικών σταθμών για κάθε αγροτική εκμετάλλευση με την παροχή χρηματοδοτικών κινήτρων συνδεδεμένων με την παραγωγή.
 12. Δημιουργία προγράμματος ενημέρωσης των αγροτών από τα ΚΣΓΕ για τους σύγχρονους τρόπους διαχείρισης των υδάτινων πόρων για την γεωργία και για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.
 13. Εισαγωγή συστήματος περιβαλλοντικής συμμόρφωσης που θα επιβραβεύει με κίνητρα τους συμμορφούμενους, ιδιαίτερα σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας και ύδρευσης.
 14. Δημιουργία Παρατηρητηρίου Τιμών Αγροτικών Προϊόντων και συσχέτιση με αντίστοιχες παγκόσμιες τιμές.
 15. Δημιουργία στο Υπουργείο Εξωτερικών ευέλικτης ομάδας (Ομάδα Αγροτικής Πολιτικής) που θα παρακολουθεί όλες τις παγκόσμιες εκθέσεις και εθνικές νομοθεσίες (που υποκρύπτουν ενισχύσεις), θα στέλνει διαβαθμισμένες εκθέσεις για καλλιέργειες και τα εμφανιζόμενα προβλήματα και θα συμμετέχει σε διεθνή όργανα και δίκτυα επαφών στο εξωτερικό.

Όλα όμως αυτά τα μέτρα πρέπει να αποτελούν μέρος ενός συνεκτικού σχεδίου για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας σε όλους τους άξονές της με ορίζοντα 10 ετών. Είναι ακριβώς αυτό το σχέδιο πού θα πρέπει να αποτελέσει την βάση για μια σοβαρή επαναδιαπραγμάτευση του 3ου Μνημονίου ώστε αυτό από βαθειά υφεσιακό να καταστεί έντονα αναπτυξιακό. Μόνο πού μια τέτοια προοπτική μπορεί μόνο να βασίζεται σε μια κυβέρνηση πού να πιστεύει στην ιδιωτική οικονομία, να είναι σε θέση να κτίσει κλίμα εμπιστοσύνης με τους θεσμούς, να αποπνέει αξιοπιστία, να στηρίζεται σε παραδοσιακές διεθνείς συμμαχίες και σε μια Βουλή με τέτοια σύνθεση πού να αντιλαμβάνεται την πραγματική ουσία της αλλαγής για την πρόοδο της χώρας.

NEA ΠΟΡΕΙΑ ž ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
www.neaporeia.org  |  FACEBOOK: LIKE NeaPoreia   |   TWITTER: FOLLOW NeaPoreia_org
Τ: (+30) 210 331 8162
Φιλελλήνων 26
Αθήνα 105 58

Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
35 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ
Back To Top